Gwasanaethau i blant

Yn Xyla Health and Social Services, credwn yn gryf fod cael yr asesiad yn iawn o’r cychwyn cyntaf yn cael effaith barhaol ar fywydau’r plentyn a’r teulu a hefyd ar yr adran gyfan, gan atal materion ‘drws tro’. Dyma pam mai dim ond gweithwyr cymdeithasol hynod brofiadol rydyn ni’n eu defnyddio.

Mae’r atebion a ddarparwn yn bwrpasol ac yn cael eu harwain gan ddarparu gwaith cymdeithasol, i weddu i anghenion penodol eich sefydliad. Rydyn ni’n ymgynnull timau profiadol, wedi’u rheoli sy’n cyflwyno gwaith o ansawdd uchel yn unol â chyllidebau a manylebau clir.

25

o brosiectau plant wedi’u cwblhau

6,500

o achosion Gofal Cymdeithasol Plant wedi’u rheoli

93.7%

wedi’u derbyn ar y cyflwyniad cyntaf

Eisiau gwybod rhagor am Xyla Health and Social Services?