Astudiaeth achos Gwasanaethau i Oedolion Newydd
Astudiaeth achos Trefniadau Diogelu wrth Amddifadu o Ryddid ar gyfer Awdurdod Gorllewin Canolbarth Lloegr
Xyla Health and Social Services
Rydyn ni’n gweithio gyda’r sector iechyd a gofal cymdeithasol i gael effaith gadarnhaol, barhaus ar bobl a chymunedau ledled y DU. Bydd ein gwasanaethau pwrpasol, sydd wedi’i deilwra yn rhoi’r arbenigedd, yr adnoddau a’r gefnogaeth sydd eu hangen arnoch i sicrhau canlyniadau rhagorol. Gan weithio gyda’n gilydd, byddwn yn creu atebion o ansawdd uchel, cost-effeithiol ac yn gynaliadwy yn ymarferol.
Cofrestru i weithio i ni
Rydyn ni bob amser yn chwilio am Weithwyr Cymdeithasol, Aseswyr Buddiannau Gorau ac Aseswyr Iechyd Meddwl talentog.

Eisiau gwybod rhagor am Xyla Health and Social Services?