Gorllewin Canolbarth Lloegr

Daeth awdurdod yng Ngorllewin Canolbarth Lloegr atom i gwblhau asesiadau Trefniadau Diogelu Rhag Colli Rhyddid (DoLS)

Daeth awdurdod yng Ngorllewin Canolbarth Lloegr atom i gwblhau asesiadau Trefniadau Diogelu Rhag Colli Rhyddid (DoLS), Asesiadau Iechyd Meddwl ac Asesiadau Buddiannau Gorau, gan eu bod yn chwilio am gefnogaeth i leihau hyn yn y cyfnod yn arwain at Drefniadau Diogelu Rhyddid (LPS).

Gwnaethon ni gwblhau 403 o Asesiadau Iechyd Meddwl a 381 o Asesiadau Buddiannau Gorau ar gyfer unigolion mewn cartrefi gofal ac ysbytai wrth sgrinio allan 284 o achosion nad oedd eu hangen mwyach, heb unrhyw gost ychwanegol i’r awdurdod.

Cwblhawyd y rhain dros dri mis, gan leihau rhestr aros yr awdurdod yn llwyddiannus a rhoi’r gallu i’r awdurdod barhau i baratoi ar gyfer gweithredu’r LPS.

Gwyliwch ein fideo i ddysgu rhagor am ein dull gweithredu a’n cyflawniadau allweddol: