Asesiadau Therapi Galwedigaethol

Mae gennym brofiad o gwblhau asesiadau Therapi Galwedigaethol fel rhan o’n prosiectau blaenorol gan ddefnyddio ein rhwydwaith helaeth o Therapyddion Galwedigaethol.

Mae ein gwasanaethau pwrpasol yn cynnig:

Asesiadau cymunedol / cartref

Asesiadau symudedd / cwympiadau

Asesiadau cymunedol / cartref:

Ymweld â’r unigolyn gartref i asesu’r amgylchedd a gwneud cynlluniau ar gyfer unrhyw offer a/neu addasiadau angenrheidiol i ganiatáu i’r unigolyn aros yn annibynnol yn ei gartref.

Asesiadau symudedd / cwympiadau:

helpu i gynnal annibyniaeth i’r unigolyn a lleihau’r risg o anaf, gan mai cwympo a symudedd is yw’r rhesymau mwyaf cyffredin dros damweiniau yn amgylchedd y cartref.

Ffurflen ymholi