Gwasanaethau i oedolion

Mae newidiadau diweddar mewn deddfwriaeth, ynghyd â phwysau ychwanegol ar wasanaethau (cyllidebau galw a chontractio), wedi gadael llawer o adrannau gwaith cymdeithasol yn wynebu ôl-groniad anorchfygol o achosion neu asesiadau. Mae Xyla Health and Social Services yn darparu’r adnoddau hanfodol i glirio ôl-groniadau o achosion, i helpu i wireddu arbedion effeithlonrwydd ac i gyflawni dyletswyddau statudol.

Mae gennym rwydwaith helaeth o weithwyr cymdeithasol medrus iawn, profiadol ledled y DU, yn ogystal â thîm mewnol o weithwyr proffesiynol sydd wedi gweithio mewn adrannau gofal cymdeithasol i oedolion ers blynyddoedd lawer ac sydd â mewnwelediad go iawn i’r gofynion a’r heriau rydych chi’n eu hwynebu ar hyn o bryd.

Byddwn yn gweithio mewn partneriaeth â chi i asesu’ch sefyllfa ac i ddatblygu cynllun clir gyda chyllidebau ac amserlenni tryloyw.

>20,000

o Asesiadau Gofal Cymdeithasol i Oedolion wedi’u cwblhau

>12,000

o Asesiadau DoLS wedi’u cwblhau

£7m

mewn Arbedion blynyddol i Awdurdodau

93.7%

Wedi’u derbyn ar y cyflwyniad cyntaf 

Eisiau gwybod rhagor am Xyla Health and Social Services?