Cysylltwch â ni

Manylion cyswllt

Xyla Health and Social Services
1st Floor
57 Spring Gardens
Manchester
M2 2BY
United Kingdom

    • Rydych chi’n cadarnhau, drwy gyflwyno eich data personol, eich bod wedi darllen a deall ein hysbysiad preifatrwydd. Dim ond gyda’n cwmnïau grŵp a’r categorïau hynny o drydydd partïon a nodwyd yn yr hysbysiad preifatrwydd hwn rydyn ni’n rhannu eich data personol.