Trosolwg o ofal cymdeithasol oedolion yn ystod pandemig

Sut mae’r pandemig wedi effeithio ar ofal cymdeithasol? Beth sy’n wahanol nawr a ble y dylem ganolbwyntio arno nawr ac yn y dyfodol agos?

Trosolwg o wasanaethau gofal cymdeithasol i oedolion gan ein Pennaeth Gwasanaethau i Oedolion, Christine Warner:

Mae’r pandemig COVID wedi gwneud i ni i gyd stopio a meddwl!

Hyd yma, rwyf wedi treulio 32 mlynedd yn gweithio ym maes gofal cymdeithasol oedolion, fel gweithiwr cymdeithasol ac uwch reolwr. Yn ystod yr amser hwnnw, rwyf wedi gweld amryw o newidiadau ac wedi wynebu sawl her sydd wedi profi fy mhenderfynoldeb a’r gallu i newid ac addasu.

Yna, allan o unman, mae COVID-19 yn mynd i mewn i’n bywydau cartref a gwaith gan wneud llanast, profiad nad yw’r mwyafrif ohonom erioed wedi’i adnabod. Fel llawer o bobl yn ystod y cyfnod cloi, rwyf wedi cael llawer iawn o amser i ystyried, asesu a gwerthuso’r problemau sy’n ein hwynebu ym maes gofal cymdeithasol oedolion a sut y gallwn ni fel cwmni estyn allan yn hyderus at ein partneriaid Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Mae’r pandemig wedi rhoi cyfle i ni i gyd feddwl yn fwy creadigol ar sut rydyn ni’n cwrdd â gofynion y sefyllfa bresennol a sut olwg fydd ar Ofal Cymdeithasol i Oedolion ar ôl y pandemig.

Mae wedi gwneud i fi feddwl mwy am nid yr hyn rydyn ni’n ei wneud nawr, ond sut rydyn ni’n ei wneud? A all ffyrdd newydd o weithio gyflawni’r un canlyniadau o ansawdd? Dyma oedd fy her!

Related
Posts