Gadael yr Ysbyty ac Ail-alluogi

Oherwydd pandemig y coronafeirws, mae ysbytai wedi derbyn cyfarwyddyd i ganslo llawdriniaeth nad yw’n frys am dri mis mewn ymgais i ryddhau 30,000 o welyau i baratoi am gynnydd mawr yn achosion y coronafeirws. Y gobaith yw y gallai’r mesur ryddhau traean o’r 100,000 o welyau ysbyty yn Lloegr, felly nid yw’r pandemig yn gorlethu’r gwasanaeth iechyd. Fodd bynnag, bydd y pwysau i ryddhau’r gwelyau hyn yn aros gyda’r Awdurdodau Lleol i ddarparu gwasanaethau gwaith cymdeithasol sy’n hyblyg ac a all weithio mewn modd amserol i ateb y galw.  Gall Xyla Health and Social Services gynorthwyo gyda’r ddarpariaeth gwasanaeth ganlynol:

  • Cymorth Gwaith Cymdeithasol sy’n ymwneud â gadael yr ysbyty dros 7 diwrnod
  • Capasiti gwaith cymdeithasol i gefnogi asesu a ddylid anfon cleifion gartref o’r ysbyty i sicrhau ein bod yn eu symud mewn modd diogel ac amserol i’w cyrchfan a aseswyd, er enghraifft yn ôl gartref heb gefnogaeth, yn ôl gartref yn adfer eu pecyn gofal gwreiddiol, gartref gyda phecyn ail-alluogi.
  • Bydd Xyla hefyd yn darparu’r gefnogaeth i gynnal yr holl adolygiadau dilynol 6 wythnos er mwyn cynnal y llif yn barhaus, gan sicrhau bod capasiti ychwanegol yn cael ei greu a bod gwasanaethau’n cael eu targedu at y rhai sydd eu hangen fwyaf
  • Gallwn hefyd ddarparu aseswyr dibynadwy – i gysylltu â’ch unedau gofal preswyl, nyrsio a chanolradd neu ddal gwelyau i sicrhau bod cleifion yn cael eu hanfon i’r amgylchedd priodol. Datblygu perthnasoedd a fydd yn ennyn hyder ac yn galluogi rhyddhau diogel ac amserol.

Gellir darparu cymorth therapi galwedigaethol lle bo angen naill ai fel rhan o dîm neu yn ôl yr angen.

Dysgu rhagor am ein gwasanaethau