Astudiaethau Achos Plant

Yn Xyla Health and Social Services rydyn ni’n datblygu perthnasoedd parhaol wedi’u datblygu ar ymddiriedaeth a pharch, ac yn cymryd amser i ddeall a chyfateb i anghenion a gofynion ein cleientiaid.

Prosiectau Gwasanaethau i Blant

Yn Xyla Health and Social Services, credwn yn gryf fod cael yr asesiad yn iawn o’r cychwyn cyntaf yn cael effaith barhaol ar fywydau’r plentyn a’r teulu a hefyd ar yr adran gyfan. Cewch glywed o’r hyn sydd gan ein cleientiaid blaenorol a phresennol i’w ddweud am y gwasanaeth rydyn ni’n ei ddarparu.