Dewch i gwrdd â thîm Xyla Health and Social Services

Alex Sweeney

Rheolwr Gyfarwyddwr

Mae Alex wedi treulio oes gyfan ei fywyd proffesiynol yn canolbwyntio ar ddarparu gwasanaethau cyhoeddus mewn cyfiawnder troseddol, mewnfudo, gofal iechyd a bellach gofal cymdeithasol. Mae ganddo hanes o ddarparu gwasanaethau arloesol o ansawdd uchel sy’n darparu canlyniadau gwerthfawr i ddefnyddwyr gwasanaeth a chomisiynwyr fel ei gilydd.

Martin Murphy

Pennaeth Gwasanaethau i Blant

Mae gan Martin dros 30 mlynedd o brofiad mewn gwaith cymdeithasol diogelu plant a rolau rheoli. Fel uwch reolwr gwasanaeth profiadol a gwybodus, mae Martin wedi gweithio ar draws gwasanaethau atgyfeirio ac asesu, MASH (Diogelu Aml Asiantaeth) a chamfanteisio’n rhywiol ar blant (CSE).

Christine Warner

Pennaeth Gwasanaethau i Oedolion

Mae gan Christine dros 25 mlynedd o brofiad yn y sector gofal cymdeithasol i oedolion. Fel uwch reolwr medrus, mae gan Christine brofiad o reoli gwaith cymdeithasol statudol awdurdod lleol a gwasanaethau iechyd integredig.

Kathryn Breen

Rheolwr Cyflawni Prosiectau

Fel ymarferwr PRINCE2, mae Kathryn yn goruchwylio ein tîm cydgysylltu prosiectau, ac yn sicrhau bod gwasanaeth o’r ansawdd uchaf yn cael ei ddarparu i’n cleientiaid. Mae gan Kathryn wybodaeth fanwl o brosesau gofal cymdeithasol Oedolion a Phlant a systemau rheoli cleientiaid.

Elly Davis

Rheolwr Gwasanaeth – Oedolion

Mae gan Elly dros 19 mlynedd o brofiad ym maes iechyd, gofal cymdeithasol ac eiriolaeth. Roedd hi’n ymwneud â pheilot yr Adran Iechyd ar gyfer gwasanaethau IMCA a sefydlodd wasanaethau mewn 7 awdurdod lleol. Roedd Elly yn Arweinydd MCA/DoLS yng Nghyngor Dinas Salford am 7 mlynedd cyn ymuno â Xyla Health and Social Services.

Holly Summer

Rheolwr Adnoddau

Yn ystod fy 5 mlynedd gyda Xyla Health and Social Services, rwyf wedi datblygu cyfoeth o brofiad yn y sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol, cyflenwi gweithredol a dealltwriaeth gref o’r adnoddau sy’n ofynnol i gyflawni ein prosiectau yn llwyddiannus.

Mae’r tîm Adnoddau yn ymfalchïo yn angerdd ansawdd ein hunigolion a’n timau wrth sicrhau ein bod yn efelychu arfer gorau.

Alex Reed

Rheolwr Perthnasoedd

Mae Alex yn ymgynghorydd prosiectau profiadol sydd â gwybodaeth fanwl am y sector gwaith cymdeithasol. Mae Alex yn cydlynu cyflwyno prosiectau gwaith cymdeithasol i’n cleientiaid ledled Dwyrain a Gorllewin Canolbarth Lloegr, Gogledd Orllewin Cymru a Lloegr.

Lee Glasson

Rheolwr Perthnasoedd

Mae Lee yn ymgynghorydd prosiect ar gyfer gwasanaethau i blant ac i oedolion. Mae Lee yn gweithio gydag awdurdodau lleol i drefnu a chyflawni prosiectau gwaith cymdeithasol ar draws De Ddwyrain, De Orllewin, Llundain a Gogledd Ddwyrain Lloegr.